1. kursare

  kurs`are subst. ~n äv. kursarn, plur. ~, best. plur. kursarna ORDLED: kurs-ar-en
  Svensk ordbok
 2. kursa

  kurs`a verb ~de ~t ORDLED: kurs-ar SUBST.: kursande, kursning
  Svensk ordbok
 3. kursor

  kurs´or subst. ~n ~er [-o´rer] ORDLED: kurs-or-er
  Svensk ordbok
 4. tillval

  till`val subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: till--val-et
  Svensk ordbok
 5. genomströmning

  ge`nomströmning subst. ~en ORDLED: gen-om--ström-ning-en
  Svensk ordbok
 6. hopplock

  ho`pplock subst. ~et ORDLED: hop--plock-et
  Svensk ordbok
 7. bestickföring

  bestick`föring subst. ~en ~ar ORDLED: be-stick--för-ing-en
  Svensk ordbok
 8. emaljmålning

  emal`jmålning subst. ~en ORDLED: emalj--mål-ning-en
  Svensk ordbok
 9. inadekvat

  inadekva´t adj., neutr. ~ ORDLED: in-ad-ekv-at
  Svensk ordbok
 10. oanvändbar

  o`användbar adj. ~t ORDLED: o--an-vänd-bar
  Svensk ordbok