1. läcka

  2läck`a verb läckte läckt, pres. läcker ORDLED: läck-er SUBST.: läckande, läckning; läckage
  Svensk ordbok
 2. läcka

  1läck`a subst. ~n läckor ORDLED: läck-an
  Svensk ordbok
 3. läckage

  läckage [-a´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet], plur. ~, best. plur. ~n [-a´ʃen] ORDLED: läck-ag-et
  Svensk ordbok
 4. läcker

  läck´er adj. ~t läckra ORDLED: läckr-are
  Svensk ordbok
 5. läck

  läck adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 6. läckerhet

  läck`erhet subst. ~en ~er ORDLED: läcker-het-en
  Svensk ordbok
 7. läckergom

  läck`ergom subst. ~men ~mar ORDLED: läcker--gomm-en
  Svensk ordbok
 8. berggrund

  berggrund [ber`j-] subst. ~en ~er ORDLED: berg--grund-en
  Svensk ordbok
 9. läckerbit

  läck`erbit subst. ~en ~ar ORDLED: läcker--bit-en
  Svensk ordbok
 10. bräck

  bräck subst., ingen böjning
  Svensk ordbok