1. lämmel

  lämmel [läm´- el. läm`-] subst. ~n lämlar ORDLED: läml-ar
  Svensk ordbok
 2. fjällämmel

  fjällämmel [fjäl`-] subst. ~n fjällämlar ORDLED: fjäll--läml-ar
  Svensk ordbok
 3. lämmelår

  lämm`elår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lämmel--år-et
  Svensk ordbok
 4. råttdjur

  rått`djur subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rått--djur-et
  Svensk ordbok
 5. lämmeltåg

  lämm`eltåg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lämmel--tåg-et
  Svensk ordbok
 6. sork

  sork [sår´k] subst. ~en ~ar ORDLED: sork-en
  Svensk ordbok