1. lämpa

  1läm`pa subst. ~n lämpor ORDLED: lämp-an
  Svensk ordbok
 2. lämpa

  2läm`pa verb ~de ~t ORDLED: lämp-ar SUBST.: lämpande, lämpning (till 1)
  Svensk ordbok
 3. lämpa sig

  läm`pa sig verb lämpade lämpat ORDLED: lämp-ar SUBST.: lämpande
  Svensk ordbok
 4. lämpare

  läm`pare subst. ~n äv. lämparn, plur. ~, best. plur. lämparna ORDLED: lämp-ar-en
  Svensk ordbok
 5. lämpad

  läm`pad adj. lämpat ORDLED: lämp-ad
  Svensk ordbok
 6. lämpligen

  läm`pligen adv. ORDLED: lämp-lig-en
  Svensk ordbok
 7. lämplig

  läm`plig adj. ~t ORDLED: lämp-lig
  Svensk ordbok
 8. bryggmalen

  brygg`malen adj. bryggmalet bryggmalna ORDLED: brygg--mal-en
  Svensk ordbok
 9. olämpor

  o`lämpor subst., plur. ORDLED: o--lämp-or
  Svensk ordbok
 10. fallen

  fall`en adj. fallet fallna ORDLED: fall-en
  Svensk ordbok