1. läsa på

  läsa på´ verb läste läst, pres. läser ORDLED: läs-er SUBST.: påläsande, påläsning
  Svensk ordbok
 2. läsa

  lä`sa verb läste läst, pres. läser ORDLED: läs-er SUBST.: läsande, läsning
  Svensk ordbok
 3. läslig

  lä`slig adj. ~t ORDLED: läs-lig
  Svensk ordbok
 4. läsa ut

  läsa u´t verb läste läst, pres. läser ORDLED: läs-er SUBST.: utläsande, utläsning
  Svensk ordbok
 5. läsa upp

  läsa upp´ verb läste läst, pres. läser ORDLED: läs-er SUBST.: uppläsande, uppläsning
  Svensk ordbok
 6. läsa av

  läsa a´v verb läste läst, pres. läser ORDLED: läs-er SUBST.: avläsande, avläsning
  Svensk ordbok
 7. läsare

  lä`sare subst. ~n äv. läsarn, plur. ~, best. plur. läsarna ORDLED: läs-ar-en
  Svensk ordbok
 8. läsa emot

  läsa emo´t verb läste läst, pres. läser ORDLED: läs-er e-mot SUBST.: motläsande, motläsning
  Svensk ordbok
 9. läs- och skrivsvårigheter

  läs- och skri`vsvårigheter subst., plur. ORDLED: läs-- och skriv--svår-ig-het-er
  Svensk ordbok
 10. läsa in

  läsa in´ verb läste läst, pres. läser ORDLED: läs-er SUBST.: inläsande, inläsning
  Svensk ordbok