1. lönearbetare

  lö`nearbetare subst. ~n äv. lönearbetarn, plur. ~, best. plur. lönearbetarna ORDLED: löne--arbet-ar-en
  Svensk ordbok
 2. knegare

  kne`gare subst. ~n äv. knegarn, plur. ~, best. plur. knegarna ORDLED: kneg-ar-en
  Svensk ordbok
 3. kneg

  kneg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: kneg-et
  Svensk ordbok
 4. knega

  kne`ga verb ~de ~t ORDLED: kneg-ar SUBST.: knegande; kneg (till 1)
  Svensk ordbok