1. lösa

  lö`sa verb löste löst, pres. löser ORDLED: lös-er SUBST.: lösande, lösning (till 1,3 och 4); lösen (till 2)
  Svensk ordbok
 2. lösande

  lö`sande adj., ingen böjning ORDLED: lös-ande
  Svensk ordbok
 3. lösaktig

  lö`saktig adj. ~t ORDLED: lös-akt-ig
  Svensk ordbok
 4. löslighet

  lö`slighet subst. ~en ORDLED: lös-lig-het-en
  Svensk ordbok
 5. lösen

  lö´sen subst., best. f. ~, n-genus ORDLED: lös-en
  Svensk ordbok
 6. -lös

  -lös adjektivisk slutled ~t
  Svensk ordbok
 7. löslig

  lö`slig adj. ~t ORDLED: lös-lig
  Svensk ordbok
 8. lös

  2lös adv.
  Svensk ordbok
 9. lös

  1lös adj. ~t; i vissa stelnade uttryck används ~an
  Svensk ordbok
 10. kortkatalog

  kort`katalog subst. ~en ~er ORDLED: kort--kata-log-en
  Svensk ordbok