1. lövas

  lö`vas verb lövades lövats ORDLED: löv-as
  Svensk ordbok
 2. löva

  lö`va verb ~de ~t ORDLED: löv-ar SUBST.: lövande, lövning
  Svensk ordbok
 3. löv

  löv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: löv-et
  Svensk ordbok
 4. nylövad

  ny`lövad adj. nylövat ORDLED: ny--löv-ad
  Svensk ordbok
 5. lövtäkt

  lö`vtäkt subst. ~en ~er ORDLED: löv--täkt-en
  Svensk ordbok
 6. lövklädd

  lö`vklädd adj. lövklätt ORDLED: löv--klädd
  Svensk ordbok
 7. lövträd

  lö`vträd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: löv--träd-et
  Svensk ordbok
 8. lövjord

  lö`vjord subst. ~en ~ar ORDLED: löv--jord-en
  Svensk ordbok
 9. lövmask

  lö`vmask subst. ~en ~ar ORDLED: löv--mask-en
  Svensk ordbok
 10. fikonlöv

  fi`konlöv subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: fik-on--löv-et
  Svensk ordbok