1. lagra

  la`gra verb ~de ~t ORDLED: lagr-ar SUBST.: lagrande (till 1), lagring (till 1)
  Svensk ordbok
 2. värmeteknik

  vär`meteknik subst. ~en ORDLED: värme--tekn-ik-en
  Svensk ordbok
 3. ekfat

  e`kfat subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ek--fat-et
  Svensk ordbok
 4. lagring

  la`gring subst. ~en ~ar ORDLED: lagr-ing-en
  Svensk ordbok
 5. lagerföljd

  la`gerföljd subst. ~en ~er ORDLED: lager--följd-en
  Svensk ordbok
 6. lagringsförlust

  la`gringsförlust subst. ~en ~er ORDLED: lagr-ings--för-lust-en
  Svensk ordbok
 7. upplagsplats

  upp`lagsplats subst. ~en ~er ORDLED: upp-lags--plats-en
  Svensk ordbok
 8. lager

  2la´ger subst. ~n lagrar ORDLED: lagr-ar
  Svensk ordbok
 9. beredskapslagring

  bere`dskapslagring subst. ~en ~ar ORDLED: be-red-skaps--lagr-ing-en
  Svensk ordbok
 10. hornlager

  ho`rnlager subst. hornlagret ORDLED: horn--lagr-et
  Svensk ordbok