1. lagt

  lagt se lägga
  Svensk ordbok
 2. lagtempo

  la`gtempo subst. ~t ~n; kortform för lagtempolopp ORDLED: lag--temp-ot
  Svensk ordbok
 3. lagtima

  la`gtima adj., ingen böjning ORDLED: lag--tima
  Svensk ordbok
 4. liggsäd

  ligg`säd subst. ~en ORDLED: ligg--säd-en
  Svensk ordbok
 5. skiffertak

  skiff`ertak subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: skiffer--tak-et
  Svensk ordbok
 6. spiksäker

  spi`ksäker adj. ~t spiksäkra ORDLED: spik--säker
  Svensk ordbok
 7. ulltott

  ull`tott subst. ~en ~ar ORDLED: ull--tott-en
  Svensk ordbok
 8. urnebrandgrop

  u`rnebrandgrop subst. ~en ~ar ORDLED: urne-brand--grop-en
  Svensk ordbok
 9. lägga sig till

  lägga sig till´ verb lade lagt, pres. lägger ORDLED: lägg-er
  Svensk ordbok
 10. sättnät

  sätt`nät subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: sätt--nät-et
  Svensk ordbok