1. landstingsskatt

  landstingsskatt [lan`(d)s-] subst. ~en ORDLED: lands-tings--skatt-en
  Svensk ordbok
 2. sekundärkommun

  sekundä`rkommun subst. ~en ~er ORDLED: sekund-är--kom-mun-en
  Svensk ordbok
 3. privatpraktik

  priva`tpraktik subst. ~en ORDLED: priv-at--prakt-ik-en
  Svensk ordbok
 4. hemställa

  hem`ställa verb hemställde hemställt, pres. hemställer ORDLED: hem--ställ-er SUBST.: hemställande, hemställning
  Svensk ordbok
 5. grötrock

  grö`trock subst. ~en ~ar ORDLED: gröt--rock-en
  Svensk ordbok
 6. huvudman

  huvudman [hu`v- äv. huv`-] subst. ~nen huvudmän, best. plur. huvudmännen ORDLED: huvud--mann-en
  Svensk ordbok