1. servicebostad

  servicebostad [sö`rvis-] subst. ~en servicebostäder ORDLED: serv-ice--bo-stad-en
  Svensk ordbok
 2. larma

  lar`ma verb ~de ~t ORDLED: larm-ar SUBST.: larmande, larmning (till 2 och 3); larm (till 1)
  Svensk ordbok
 3. trygghetslarm

  trygg`hetslarm subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: trygg-hets--larm-et
  Svensk ordbok