1. ledsaga

  le`dsaga verb ~de ~t ORDLED: led--sag-ar SUBST.: ledsagande, ledsagning
  Svensk ordbok
 2. ledsagare

  le`dsagare subst. ~n äv. ledsagarn, plur. ~, best. plur. ledsagarna ORDLED: led--sag-ar-en
  Svensk ordbok
 3. viscount

  viscount [ung. vaj´kaont] subst. ~en ~er ORDLED: vis-count-en
  Svensk ordbok
 4. undersätsig

  un`dersätsig adj. ~t ORDLED: under--säts-ig
  Svensk ordbok
 5. ackompanjera

  ackompanje´ra verb ~de ~t ORDLED: ac-komp-anj-er-ar SUBST.: ackompanjerande, ackompanjering; ackompanjemang
  Svensk ordbok
 6. beledsaga

  beledsaga [be`- äv. -le`d-] verb ~de ~t ORDLED: be-led-sag-ar SUBST.: beledsagande, beledsagning
  Svensk ordbok
 7. tender

  ten´der subst. ~n tendrar ORDLED: tendr-ar
  Svensk ordbok
 8. eskort

  eskort [-årt´] subst. ~en ~er ORDLED: eskort-en
  Svensk ordbok
 9. promenera

  promene´ra verb ~de ~t ORDLED: pro-men-er-ar SUBST.: promenerande; promenad (till 1)
  Svensk ordbok
 10. le

  le verb log lett, pres. ler SUBST.: leende
  Svensk ordbok