1. legion

  legion [-gio´n] subst. ~en ~er ORDLED: leg-ion-en
  Svensk ordbok
 2. legionär

  legionär [-gionä´r] subst. ~en ~er ORDLED: leg-ion-är-en
  Svensk ordbok
 3. hederslegion

  he`derslegion subst. ~en ORDLED: heders--leg-ion-en
  Svensk ordbok
 4. kohort

  kohort [-hårt´] subst. ~en ~er ORDLED: kohort-en
  Svensk ordbok
 5. örn

  ö`rn subst. ~en ~ar ORDLED: örn-en
  Svensk ordbok