1. lika

  3li`ka verb ~de ~t ORDLED: lik-ar SUBST.: likande, likning (till 1)
  Svensk ordbok
 2. lika

  1li`ka adv.
  Svensk ordbok
 3. lika

  2li`ka adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 4. likare

  li`kare subst. ~n äv. likarn, plur. ~, best. plur. likarna ORDLED: lik-ar-en
  Svensk ordbok
 5. likalydande

  li`kalydande adj., ingen böjning ORDLED: lika--lyd-ande
  Svensk ordbok
 6. likaväl

  likaväl [li`- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: lika--väl
  Svensk ordbok
 7. likafullt

  likafullt [li`- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: lika--fullt
  Svensk ordbok
 8. likasåväl

  likasåväl [li`- el. med huvudtryck på första och sista stavelsen] adv. ORDLED: lika-så-väl
  Svensk ordbok
 9. likasinnad

  li`kasinnad adj. likasinnat ORDLED: lika--sinn-ad
  Svensk ordbok
 10. likaberättigande

  li`kaberättigande subst. ~t ORDLED: lika--be-rätt-ig-and-et
  Svensk ordbok