1. likartad

  li`kartad adj. likartat ORDLED: lik-art-ad
  Svensk ordbok
 2. stjärnassociation

  stjä`rnassociation subst. ~en ~er ORDLED: stjärn--as-soci-at-ion-en
  Svensk ordbok
 3. homogenitet

  homogenite´t subst. ~en ~er ORDLED: homo-gen-itet-en
  Svensk ordbok
 4. olikartad

  o`likartad adj. olikartat ORDLED: o--lik-art-ad
  Svensk ordbok
 5. liknande

  li`knande adj., ingen böjning ORDLED: lik-nande
  Svensk ordbok
 6. muskelvävnad

  mus`kelvävnad subst. ~en ~er ORDLED: muskel--väv-nad-en
  Svensk ordbok
 7. butikskedja

  buti`kskedja subst. ~n butikskedjor ORDLED: but-iks--kedj-an
  Svensk ordbok
 8. klimatzon

  klima`tzon subst. ~en ~er ORDLED: klim-at--zon-en
  Svensk ordbok
 9. ordklass

  o`rdklass subst. ~en ~er ORDLED: ord--klass-en
  Svensk ordbok
 10. krupp

  krupp subst. ~en ORDLED: krupp-en
  Svensk ordbok