1. likartad

  li`kartad adj. likartat ORDLED: lik-art-ad
  Svensk ordbok
 2. homogenitet

  homogenite´t subst. ~en ~er ORDLED: homo-gen-itet-en
  Svensk ordbok
 3. muskelvävnad

  mus`kelvävnad subst. ~en ~er ORDLED: muskel--väv-nad-en
  Svensk ordbok
 4. butikskedja

  buti`kskedja subst. ~n butikskedjor ORDLED: but-iks--kedj-an
  Svensk ordbok
 5. stjärnassociation

  stjä`rnassociation subst. ~en ~er ORDLED: stjärn--as-soci-at-ion-en
  Svensk ordbok
 6. klimatzon

  klima`tzon subst. ~en ~er ORDLED: klim-at--zon-en
  Svensk ordbok
 7. ordklass

  o`rdklass subst. ~en ~er ORDLED: ord--klass-en
  Svensk ordbok
 8. krupp

  krupp subst. ~en ORDLED: krupp-en
  Svensk ordbok
 9. samlingsnamn

  sam`lingsnamn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: saml-ings--namn-et
  Svensk ordbok
 10. ceteris paribus

  ceteris paribus [se´teris pa´ribus äv. ke´-] adv. ORDLED: ceter-is par-ibus
  Svensk ordbok