1. likgiltig

  li`kgiltig adj. ~t ORDLED: lik--gilt-ig
  Svensk ordbok
 2. egal

  ega´l adj. ~t ORDLED: eg-al
  Svensk ordbok
 3. happ

  happ adv.
  Svensk ordbok
 4. adiafora

  adia´fora subst., plur. ORDLED: a-dia-fora
  Svensk ordbok
 5. liknöjd

  li`knöjd adj. liknöjt ORDLED: lik--nöj-da
  Svensk ordbok
 6. loj

  loj [låj´] adj. ~t
  Svensk ordbok
 7. ointressant

  o`intressant adj., neutr. ~ ORDLED: o--intr-ess-ant
  Svensk ordbok
 8. betydelselös

  bety`delselös adj. ~t ORDLED: be-tyd-else--lös
  Svensk ordbok
 9. dega

  de`ga verb ~de ~t ORDLED: deg-ar SUBST.: degande
  Svensk ordbok
 10. harmas

  har`mas verb harmades harmats ORDLED: harm-as SUBST.: harm
  Svensk ordbok