1. liten

  li`ten adj. litet, best. f. lilla, best. f. maskulinum lille; som plur. anv. små; som komp. används mindre [min´d-]; som superl. används minst ORDLED: lit-en
  Svensk ordbok
 2. litenhet

  li`tenhet subst. ~en ORDLED: liten-het-en
  Svensk ordbok
 3. lit

  lit subst., ingen böjning, n-genus
  Svensk ordbok
 4. liter

  2li´ter subst. ~n litrar ORDLED: litr-ar
  Svensk ordbok
 5. lite

  2li`te äv. li`tet pron.
  Svensk ordbok
 6. lite

  1li`te äv. li`tet adv., som komp. används mindre [min´d-]; som superl. används minst
  Svensk ordbok
 7. lita

  li`ta verb ~de ~t ORDLED: lit-ar SUBST.: litande
  Svensk ordbok
 8. liter

  1li´ter subst. ~n, plur. ~ ORDLED: liter-na FÖRK.: l
  Svensk ordbok
 9. lit de parade

  lit de parade [ung. li dö parad´] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok
 10. lille

  lille se liten
  Svensk ordbok