1. ljuvlig

  lju`vlig adj. ~t ORDLED: ljuv-lig
  Svensk ordbok
 2. ljuv

  ljuv adj. ~t
  Svensk ordbok
 3. älsklig

  äl`sklig adj. ~t ORDLED: älsk-lig
  Svensk ordbok
 4. förljuva

  förlju´va verb ~de ~t ORDLED: för-ljuv-ar SUBST.: förljuvande, förljuvning
  Svensk ordbok
 5. honungslen

  honungslen [hå`-] adj. ~t ORDLED: honungs--len
  Svensk ordbok
 6. hesperisk

  hespe´risk adj. ~t ORDLED: hesper-isk
  Svensk ordbok
 7. bitterljuv

  bitt`erljuv adj. ~t ORDLED: bitter--ljuv
  Svensk ordbok
 8. rosenmoln

  ro`senmoln subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: ros-en--moln-et
  Svensk ordbok
 9. lustighet

  lus`tighet subst. ~en ~er ORDLED: lust-ig-het-en
  Svensk ordbok
 10. vederkvickelse

  ve`derkvickelse subst. ~n ~r ORDLED: veder--kvick-els-en
  Svensk ordbok