1. lots

  lots subst. ~en ~ar ORDLED: lots-en
  Svensk ordbok
 2. lotssignal

  lot`ssignal subst. ~en ~er ORDLED: lots--sign-al-en
  Svensk ordbok
 3. lotsplikt

  lot`splikt subst. ~en ORDLED: lots--plikt-en
  Svensk ordbok
 4. lotsstation

  lot`sstation subst. ~en ~er ORDLED: lots--stat-ion-en
  Svensk ordbok
 5. lotsled

  lot`sled subst. ~en ~er ORDLED: lots--led-en
  Svensk ordbok
 6. lotsutkik

  lot`sutkik subst. ~en ~ar ORDLED: lots--ut-kik-en
  Svensk ordbok
 7. lotsfisk

  lot`sfisk subst. ~en ~ar ORDLED: lots--fisk-en
  Svensk ordbok
 8. lotsplats

  lot`splats subst. ~en ~er ORDLED: lots--plats-en
  Svensk ordbok
 9. lotsdistrikt

  lot`sdistrikt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lots--di-strikt-et
  Svensk ordbok
 10. lotsa

  lot`sa verb ~de ~t ORDLED: lots-ar SUBST.: lotsande, lotsning
  Svensk ordbok