1. lutsångare

  lu`tsångare subst. ~n äv. lutsångarn, plur. ~, best. plur. lutsångarna ORDLED: lut--sång-ar-en
  Svensk ordbok
 2. luta

  1lu`ta subst. ~n lutor ORDLED: lut-an
  Svensk ordbok
 3. lut

  1lut subst. ~en ~ar ORDLED: lut-en
  Svensk ordbok
 4. lut

  2lut subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: lut-et
  Svensk ordbok
 5. luta

  2lu`ta verb ~de ~t ORDLED: lut-ar SUBST.: lutande, lutning
  Svensk ordbok
 6. ryggstöd

  rygg`stöd subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: rygg--stöd-et
  Svensk ordbok
 7. avluta

  a`vluta verb ~de ~t ORDLED: av--lut-ar SUBST.: avlutande, avlutning
  Svensk ordbok
 8. lutfisk

  lu`tfisk subst. ~en ~ar ORDLED: lut--fisk-en
  Svensk ordbok
 9. takrygg

  ta`krygg subst. ~en ~ar ORDLED: tak--rygg-en
  Svensk ordbok
 10. stigort

  sti`gort subst. ~en ~er ORDLED: stig--ort-en
  Svensk ordbok