1. lyckta

  lyckta se 3lycka
  Svensk ordbok
 2. lyckad

  lyck`ad adj. lyckat ORDLED: lyck-ad
  Svensk ordbok
 3. lyckligen

  lyck`ligen adv. ORDLED: lyck-lig-en
  Svensk ordbok
 4. lycka

  3lyck`a verb lyckte lyckt, pres. lycker ORDLED: lyck-er SUBST.: lyckande
  Svensk ordbok
 5. lyckas

  lyck`as verb lyckades lyckats ORDLED: lyck-as
  Svensk ordbok
 6. lycka

  2lyck`a subst. ~n lyckor ORDLED: lyck-an
  Svensk ordbok
 7. lycklig

  lyck`lig adj. ~t ORDLED: lyck-lig
  Svensk ordbok
 8. lycka

  1lyck`a subst. ~n ORDLED: lyck-an
  Svensk ordbok
 9. lyckträff

  lyck`träff subst. ~en ~ar ORDLED: lyck--träff-en
  Svensk ordbok
 10. vällyckad

  vä`llyckad adj. vällyckat ORDLED: väl--lyck-ad
  Svensk ordbok