1. håvor

  hå`vor subst., plur. ORDLED: håv-or
  Svensk ordbok
 2. eudemonism

  eudemonis´m [eu- el. ev-] subst. ~en ORDLED: eu-demon-ism-en
  Svensk ordbok
 3. ost

  1ost subst. ~en ~ar ORDLED: ost-en
  Svensk ordbok
 4. gullgosse

  gull`gosse subst. ~n gullgossar ORDLED: gull--goss-en
  Svensk ordbok
 5. huslig

  hu`slig adj. ~t ORDLED: hus-lig
  Svensk ordbok
 6. litteratör

  litteratö´r subst. ~en ~er ORDLED: litter-at-ör-en
  Svensk ordbok
 7. kvantifiera

  kvantifie´ra verb ~de ~t ORDLED: kvanti-fi-er-ar SUBST.: kvantifierande, kvantifiering
  Svensk ordbok
 8. kasino

  kasi´no subst. ~t ~n ORDLED: kas-in-ot
  Svensk ordbok
 9. ändlig

  än`dlig adj. ~t ORDLED: änd-lig
  Svensk ordbok
 10. bevågen

  bevå´gen adj. bevåget bevågna ORDLED: be-våg-en
  Svensk ordbok