1. lyte

  ly`te subst. ~t ~n ORDLED: lyt-et
  Svensk ordbok
 2. lytt

  1lytt adj., neutr. ~ ORDLED: lyt-ta
  Svensk ordbok
 3. paralytisk

  paraly´tisk adj. ~t ORDLED: para-lyt-isk
  Svensk ordbok
 4. katalytisk

  kataly´tisk adj. ~t ORDLED: kata-lyt-isk
  Svensk ordbok
 5. paralytiker

  paraly´tiker subst. ~n, plur. ~ ORDLED: para-lyt-ik-ern
  Svensk ordbok
 6. dialytisk

  dialy´tisk adj. ~t ORDLED: dia-lyt-isk
  Svensk ordbok
 7. begreppsanalytisk

  begrepp`sanalytisk adj. ~t ORDLED: be-grepps--ana-lyt-isk
  Svensk ordbok
 8. protolyt

  protoly´t subst. ~en ~er ORDLED: proto-lyt-en
  Svensk ordbok
 9. lemmalytt

  lemm`alytt adj., neutr. ~ ORDLED: lemma--lyt-ta
  Svensk ordbok
 10. lyteskomik

  ly`teskomik subst. ~en ORDLED: lyt-es--kom-ik-en
  Svensk ordbok