1. mäkla

  mä`kla verb ~de ~t ORDLED: mäkl-ar SUBST.: mäklande, mäkling
  Svensk ordbok
 2. mäklare

  mä`klare subst. ~n äv. mäklarn, plur. ~, best. plur. mäklarna ORDLED: mäkl-ar-en
  Svensk ordbok
 3. börsmäklare

  börs`mäklare subst. ~n äv. börsmäklarn, plur. ~, best. plur. börsmäklarna ORDLED: börs--mäkl-ar-en
  Svensk ordbok
 4. bokmäklare

  bo`kmäklare subst. ~n äv. bokmäklarn, plur. ~, best. plur. bokmäklarna ORDLED: bok--mäkl-ar-en
  Svensk ordbok
 5. äktenskapsmäklare

  äk`tenskapsmäklare subst. ~n äv. äktenskapsmäklarn, plur. ~, best. plur. äktenskapsmäklarna ORDLED: äkt-en-skaps--mäkl-ar-en
  Svensk ordbok
 6. provision

  provision [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: pro-vis-ion-en
  Svensk ordbok
 7. fastighetsmäklare

  fas`tighetsmäklare subst. ~n äv. fastighetsmäklarn, plur. ~, best. plur. fastighetsmäklarna ORDLED: fast-ig-hets--mäkl-ar-en
  Svensk ordbok
 8. falskspel

  fal`skspel subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: falsk--spel-et
  Svensk ordbok
 9. skeppsmäklare

  skepp`smäklare subst. ~n äv. skeppsmäklarn, plur. ~, best. plur. skeppsmäklarna ORDLED: skepps--mäkl-ar-en
  Svensk ordbok
 10. courtage

  courtage [korta´ʃ] subst. ~t [-a´ʃet] el. kurtage [kurta´ʃ] ~t [-a´ʃet] ORDLED: court-ag-et, kurt-ag-et
  Svensk ordbok