1. märke

  mär`ke subst. ~t ~n ORDLED: märk-et
  Svensk ordbok
 2. märkesrätt

  mär`kesrätt subst. ~en ORDLED: märk-es--rätt-en
  Svensk ordbok
 3. märkesvara

  mär`kesvara subst. ~n märkesvaror ORDLED: märk-es--var-an
  Svensk ordbok
 4. märkesmystik

  mär`kesmystik subst. ~en ORDLED: märk-es--myst-ik-en
  Svensk ordbok
 5. märkesman

  mär`kesman subst. ~nen märkesmän, best. plur. märkesmännen ORDLED: märk-es--mann-en
  Svensk ordbok
 6. märkesdag

  mär`kesdag subst. ~en ~ar ORDLED: märk-es--dag-en
  Svensk ordbok
 7. märka

  mär`ka verb märkte märkt, pres. märker ORDLED: märk-er SUBST.: märkande (till 1 och 2), märkning (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 8. märklig

  mär`klig adj. ~t ORDLED: märk-lig
  Svensk ordbok
 9. k-märka

  k-märka [kå`-] verb k-märkte k-märkt, pres. k-märker el. K-märka [kå`-] K-märkte K-märkt, pres. K-märker ORDLED: k--märk-er, K--märk-er SUBST.: k-märkande, k-märkning, K-märkande, K-märkning
  Svensk ordbok
 10. S-märkt

  S-märkt [es`-] adj., neutr. ~ ORDLED: S--märk-ta
  Svensk ordbok