1. möjliggöra

  möj`liggöra verb möjliggjorde möjliggjort, pres. möjliggör ORDLED: möj-lig--gjor-de SUBST.: möjliggörande
  Svensk ordbok
 2. fjädervåg

  fjä`dervåg subst. ~en ~ar ORDLED: fjäder--våg-en
  Svensk ordbok
 3. snabbskrift

  snabb`skrift subst. ~en ORDLED: snabb--skrift-en
  Svensk ordbok
 4. målarställning

  må`larställning subst. ~en ~ar ORDLED: mål-ar--ställ-ning-en
  Svensk ordbok
 5. tubkanon

  tu`bkanon subst. ~en ~er ORDLED: tub--kan-on-en
  Svensk ordbok
 6. periskopisk

  periskopisk [-skå´p-] adj. ~t ORDLED: peri-skop-isk
  Svensk ordbok
 7. isränna

  i`sränna subst. ~n isrännor ORDLED: is--ränn-an
  Svensk ordbok
 8. herrgårdsvagn

  herr`gårdsvagn subst. ~en ~ar ORDLED: herr-gårds--vagn-en
  Svensk ordbok
 9. svällkropp

  sväll`kropp subst. ~en ~ar ORDLED: sväll--kropp-en
  Svensk ordbok
 10. ögonmuskel

  ö`gonmuskel subst. ~n ögonmuskler ORDLED: ög-on--muskl-er
  Svensk ordbok