1. e-mail

  e-mail [i´mejl] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: e--mail-et
  Svensk ordbok
 2. e-brev

  e`-brev subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: e--brev-et
  Svensk ordbok
 3. e-post

  e-post [e`-] subst. ~en ORDLED: e--post-en
  Svensk ordbok