1. man

  3ma´n subst. ~en ~ar ORDLED: man-en
  Svensk ordbok
 2. man

  2man´ pron.
  Svensk ordbok
 3. man

  1man´ subst. ~nen, män ibl. ~nar el. man, best. plur. männen ibl. ~narna ORDLED: mann-en
  Svensk ordbok
 4. he-man

  he-man [hi´män] subst., ingen böjning, n-genus
  Svensk ordbok
 5. coming man

  coming man [ung. kam´iŋ mä´n] subst., ingen böjning, n-genus ORDLED: com-ing man
  Svensk ordbok
 6. best man

  best man [bes´t män´] subst., ingen böjning, n-genus
  Svensk ordbok
 7. tu man hand

  tu man hand se tumanhand
  Svensk ordbok
 8. grand old man

  grand old man [ung. grän´d åo´ld män´] subst., ingen böjning, n-genus
  Svensk ordbok
 9. manlucka

  man`lucka subst. ~n manluckor ORDLED: man--luck-an
  Svensk ordbok
 10. mangårdsbyggnad

  man`gårdsbyggnad subst. ~en ~er ORDLED: man-gårds--bygg-nad-en
  Svensk ordbok