1. matt

  1matt subst. ~en ORDLED: matt-en
  Svensk ordbok
 2. matt

  3matt adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 3. matt

  2matt adj., neutr. ~
  Svensk ordbok
 4. mattighet

  matt`ighet subst. ~en ORDLED: matt-ig-het-en
  Svensk ordbok
 5. matthet

  matt`het subst. ~en ORDLED: matt-het-en
  Svensk ordbok
 6. matte

  1matt`e subst. ~n ORDLED: matt-en
  Svensk ordbok
 7. matte

  2matt`e subst. ~n mattar ORDLED: matt-en
  Svensk ordbok
 8. matta

  2matt`a verb ~de ~t ORDLED: matt-ar SUBST.: mattande, mattning
  Svensk ordbok
 9. matta

  1matt`a subst. ~n mattor ORDLED: matt-an
  Svensk ordbok
 10. matte

  3matte äv. mate, maté [mat`e äv. mate´] subst. ~t ORDLED: mat(t)-et, mat-ét
  Svensk ordbok