1. meddela

  me`ddela verb ~de ~t ORDLED: med--del-ar SUBST.: meddelande; meddelelse (till 1)
  Svensk ordbok
 2. meddelare

  me`ddelare subst. ~n äv. meddelarn, plur. ~, best. plur. meddelarna ORDLED: med--del-ar-en
  Svensk ordbok
 3. meddelande

  me`ddelande subst. ~t ~n ORDLED: med--del-and-et
  Svensk ordbok
 4. meddelarskydd

  me`ddelarskydd subst. ~et ORDLED: med-del-ar--skydd-et
  Svensk ordbok
 5. meddelaktig

  me`ddelaktig adj. ~t ORDLED: med--del-akt-ig
  Svensk ordbok
 6. meddelelse

  me`ddelelse subst. ~n ORDLED: med--del-els-en
  Svensk ordbok
 7. pressmeddelande

  press`meddelande subst. ~t ~n ORDLED: press--med-del-and-et
  Svensk ordbok
 8. teckengivning

  teck`engivning subst. ~en ORDLED: tecken--giv-ning-en
  Svensk ordbok
 9. meddelsam

  me`ddelsam adj. ~t ~ma ORDLED: med--del-samm-are
  Svensk ordbok
 10. tidningsnotis

  ti`dningsnotis subst. ~en ~er ORDLED: tid-nings--not-is-en
  Svensk ordbok