1. mest

  1mest adv., superl.
  Svensk ordbok
 2. mest

  2mest adj., superl.
  Svensk ordbok
 3. mestis

  mesti´s subst. ~en ~er ORDLED: mest-is-en
  Svensk ordbok
 4. mestgynnadnation

  mestgynnadnation [-natʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: mest-gynn-ad--nat-ion-en
  Svensk ordbok
 5. mestadels

  mes`tadels adv. ORDLED: mesta--dels
  Svensk ordbok
 6. uppåtgående

  2upp`åtgående subst. ~t ORDLED: upp-åt--gå-end-et
  Svensk ordbok
 7. slavhandel

  sla`vhandel subst. ~n ORDLED: slav--handeln
  Svensk ordbok
 8. borgerlighet

  borgerlighet [bår`jer-] subst. ~en ORDLED: borg-er-lig-het-en
  Svensk ordbok
 9. fredstid

  fre`dstid subst. ~en ~er ORDLED: freds--tid-en
  Svensk ordbok
 10. växelundervisning

  väx`elundervisning subst. ~en ORDLED: växel--under-vis-ning-en
  Svensk ordbok