1. misstänksam

  miss`tänksam adj. ~t ~ma ORDLED: miss--tänk-samm-are
  Svensk ordbok
 2. förföljelsemani

  förföl`jelsemani subst. ~n äv. ~en ORDLED: för-följ-else--man-in
  Svensk ordbok
 3. surögd

  su`rögd adj. surögt ORDLED: sur--ög-da
  Svensk ordbok
 4. omisstänksam

  o`misstänksam adj. ~t ~ma ORDLED: o--miss-tänk-sam
  Svensk ordbok
 5. paranoid

  paranoid [-i´d] adj., neutr. undviks ORDLED: para-no-id
  Svensk ordbok
 6. abnorm

  abnorm [-år´m] adj. ~t ORDLED: ab-norm
  Svensk ordbok
 7. sjuklig

  sju`klig adj. ~t ORDLED: sjuk-lig
  Svensk ordbok
 8. betänksam

  betänk´sam adj. ~t ~ma ORDLED: be-tänk-samm-are
  Svensk ordbok
 9. äh

  äh el. 2ä interj.
  Svensk ordbok