1. rågsikt

  rå`gsikt subst. ~en ORDLED: råg--sikt-en
  Svensk ordbok
 2. nödår

  nö`dår subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: nöd--år-et
  Svensk ordbok
 3. vete

  ve`te subst. ~t ORDLED: vet-et
  Svensk ordbok
 4. mjöldryga

  mjö`ldryga subst. ~n mjöldrygor ORDLED: mjöl--dryg-an
  Svensk ordbok
 5. nedarbeta

  ne`darbeta el. ne`rarbeta verb ~de ~t ORDLED: ned--arbet-ar, ner--arbet-ar SUBST.: nedarbetande, nedarbetning, nerarbetande, nerarbetning
  Svensk ordbok
 6. klumpa sig

  klum`pa sig verb klumpade klumpat ORDLED: klump-ar SUBST.: klumpande (till 1), klumpning (till 1)
  Svensk ordbok
 7. jäst

  jäst subst. ~en ORDLED: jäst-en
  Svensk ordbok
 8. inarbeta

  in`arbeta verb ~de ~t ORDLED: in--arbet-ar SUBST.: inarbetande, inarbetning
  Svensk ordbok
 9. sikta

  sik`ta verb ~de ~t ORDLED: sikt-ar SUBST.: siktande, siktning
  Svensk ordbok