1. motionera

  motionera [måtʃone´ra] verb ~de ~t ORDLED: mot-ion-er-ar SUBST.: motionerande, motionering
  Svensk ordbok
 2. spänsta

  spän`sta verb ~de ~t ORDLED: spänst-ar SUBST.: spänstande
  Svensk ordbok
 3. vällevnadsman

  vä`llevnadsman subst. ~nen vällevnadsmän, best. plur. vällevnadsmännen ORDLED: väl-lev-nads--mann-en
  Svensk ordbok
 4. försoffa

  försoffa [-såf´a] verb ~de ~t ORDLED: för-soff-ar SUBST.: försoffande, försoffning
  Svensk ordbok
 5. lite

  1li`te äv. li`tet adv., som komp. används mindre [min´d-]; som superl. används minst
  Svensk ordbok
 6. äta

  ä`ta verb åt ätit äten ätna, pres. äter ORDLED: ät-er SUBST.: ätande, ätning
  Svensk ordbok
 7. röra

  2rö`ra verb rörde rört, pres. rör ORDLED: rör-de SUBST.: rörande (till 1,2,5 och 6); rörelse (till 2)
  Svensk ordbok