1. nämnande

  näm`nande subst. ~t ~n ORDLED: nämn-and-et
  Svensk ordbok
 2. nämnare

  näm`nare subst. ~n äv. nämnarn, plur. ~, best. plur. nämnarna ORDLED: nämn-ar-en
  Svensk ordbok
 3. nämna

  näm`na verb nämnde nämnt, pres. nämner ORDLED: nämn-er SUBST.: nämnande
  Svensk ordbok
 4. nämnbar

  näm`nbar adj. ~t ORDLED: nämn-bar
  Svensk ordbok
 5. nämnvärd

  näm`nvärd adj. nämnvärt ORDLED: nämn--värd
  Svensk ordbok
 6. nämnd

  nämnd [näm´(n)d] subst. ~en ~er ORDLED: nämnd-en
  Svensk ordbok
 7. nämndeman

  nämndeman [näm`(n)de-] subst. ~nen nämndemän, best. plur. nämndemännen ORDLED: nämnde--mann-en
  Svensk ordbok
 8. liknämnig

  li`knämnig adj. ~t ORDLED: lik--nämn-ig
  Svensk ordbok
 9. hedersomnämnande

  he`dersomnämnande subst. ~t ~n ORDLED: heders--om-nämn-and-et
  Svensk ordbok
 10. nyssnämnda

  nyss`nämnda adj., maskulinum nyssnämnde ORDLED: nyss--nämn-da
  Svensk ordbok