1. nor

  nor subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: nor-et
  Svensk ordbok
 2. nors

  nors [nårs´] subst. ~en ~ar ORDLED: nors-en
  Svensk ordbok
 3. norsk

  nor´sk [nårsk] adj. ~t ORDLED: nor-ska
  Svensk ordbok
 4. normandisk

  normandisk [-man´d- äv. -maŋ´d-] adj. ~t ORDLED: nor-mand-isk
  Svensk ordbok
 5. noradrenalin

  no`radrenalin subst. ~et ORDLED: nor--adren-al-in-et
  Svensk ordbok
 6. norvagism

  norvagism [-gis´m] subst. ~en ~er ORDLED: nor-vag-ism-en
  Svensk ordbok
 7. norska

  norska [nårs`-] subst. ~n norskor ORDLED: nor-skan
  Svensk ordbok
 8. norr

  1norr [når´] adv.
  Svensk ordbok
 9. norrut

  norrut [når´- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: norr--ut
  Svensk ordbok
 10. norr

  2norr [når´] subst., ingen böjning
  Svensk ordbok