1. nu

  2nu subst. ~et ORDLED: nu-et
  Svensk ordbok
 2. nu

  1nu adv.
  Svensk ordbok
 3. nuvarande

  nu`varande adj., ingen böjning ORDLED: nu--var-ande
  Svensk ordbok
 4. nutilldags

  nutilldags [nu´- el. med två huvudtryck] adv. ORDLED: nu--till-dags
  Svensk ordbok
 5. nusvenska

  nu`svenska subst. ~n ORDLED: nu--svensk-an
  Svensk ordbok
 6. nusvensk

  nu`svensk adj. ~t ORDLED: nu--svensk
  Svensk ordbok
 7. numera

  numera äv. numer [nu´- el. med två huvudtryck; långt e] adv. ORDLED: nu--mer(a)
  Svensk ordbok
 8. nutidsorientering

  nu`tidsorientering subst. ~en ORDLED: nu-tids--orient-er-ing-en
  Svensk ordbok
 9. nuspråklig

  nu`språklig adj. ~t ORDLED: nu--språk-lig
  Svensk ordbok
 10. nutida

  nu`tida adj., ingen böjning ORDLED: nu--tida
  Svensk ordbok