1. nyanseringstecken

  nyanseringstecken [nyaŋse`r- el. nyanse`r-] subst. nyanseringstecknet, plur. ~, best. plur. nyanseringstecknen ORDLED: ny-ans-er-ings--teckn-et
  Svensk ordbok
 2. nyansering

  nyansering [nyaŋse´r- el. nyanse´r-] subst. ~en ~ar ORDLED: ny-ans-er-ing-en
  Svensk ordbok
 3. nyanlägga

  ny`anlägga verb nyanlade nyanlagt, pres. nyanlägger ORDLED: ny--an-lägg-er SUBST.: nyanläggande, nyanläggning
  Svensk ordbok
 4. nyanställa

  ny`anställa verb nyanställde nyanställt, pres. nyanställer ORDLED: ny--an-ställ-er SUBST.: nyanställande, nyanställning
  Svensk ordbok
 5. nyans

  nyans [nyaŋ´s el. nyan´s] subst. ~en ~er ORDLED: ny-ans-en
  Svensk ordbok
 6. nyansera

  nyansera [nyaŋse´ra el. nyanse´ra] verb ~de ~t ORDLED: ny-ans-er-ar SUBST.: nyanserande, nyansering
  Svensk ordbok
 7. nyanskaffning

  ny`anskaffning subst. ~en ~ar ORDLED: ny--an-skaff-ning-en
  Svensk ordbok
 8. nyandlighet

  ny`andlighet subst. ~en ORDLED: ny--and-lig-he-ten
  Svensk ordbok
 9. nyantik

  1ny`antik adj. ~t ORDLED: ny--antik
  Svensk ordbok
 10. nyandlig

  ny`andlig adj. ~t ORDLED: ny--and-lig
  Svensk ordbok