1. odling

  o`dling subst. ~en ~ar ORDLED: odl-ing-en
  Svensk ordbok
 2. vätskekultur

  vät`skekultur subst. ~en ORDLED: vätske--kult-ur-en
  Svensk ordbok
 3. yngeldamm

  yng`eldamm subst. ~en ~ar ORDLED: yngel--damm-en
  Svensk ordbok
 4. vävnadsodling

  vä`vnadsodling subst. ~en ORDLED: väv-nads--odl-ing-en
  Svensk ordbok
 5. gurklist

  gur`klist subst. ~en ~er ORDLED: gurk--list-en
  Svensk ordbok
 6. champinjonbädd

  champinjo`nbädd subst. ~en ~ar ORDLED: champ-inj-on--bädd-en
  Svensk ordbok
 7. köksträdgård

  kök`strädgård subst. ~en ~ar ORDLED: köks--träd-gård-en
  Svensk ordbok
 8. odlingsgräns

  o`dlingsgräns subst. ~en ~er ORDLED: odl-ings--gräns-en
  Svensk ordbok
 9. bortodling

  bortodling [bårt`-] subst. ~en ORDLED: bort--odl-ing-en
  Svensk ordbok
 10. brukning

  bru`kning subst. ~en ORDLED: bruk-ning-en
  Svensk ordbok