1. oemotsäglig

  o`emotsäglig adj. ~t ORDLED: o--e-mot-säg-lig
  Svensk ordbok
 2. omotsäglig

  o`motsäglig adj. ~t ORDLED: o--mot-säg-lig
  Svensk ordbok
 3. apodiktisk

  apodik´tisk adj. ~t ORDLED: apo-dikt-isk
  Svensk ordbok
 4. ostyrkt

  o`styrkt adj., neutr. ~ ORDLED: o--styrk-ta
  Svensk ordbok
 5. ovedersäglig

  o`vedersäglig adj. ~t ORDLED: o--veder-säg-lig
  Svensk ordbok
 6. överbevisa

  ö`verbevisa verb ~de ~t ORDLED: över--be-vis-ar SUBST.: överbevisande, överbevisning
  Svensk ordbok
 7. bevisa

  bevi´sa verb ~de ~t ORDLED: be-vis-ar SUBST.: bevisande, bevisning (till 1); bevis (till 1 och 2)
  Svensk ordbok
 8. beslå

  beslå´ verb beslog beslagit beslagen beslagna, pres. ~r ORDLED: be-slag-it SUBST.: beslående; beslagning
  Svensk ordbok