1. ogilla

  o`gilla verb ~de ~t ORDLED: o--gill-ar SUBST.: ogillande
  Svensk ordbok
 2. ogill

  o`gill adj. ~t ORDLED: o--gill
  Svensk ordbok
 3. till övers

  till ö´vers adv.
  Svensk ordbok
 4. misstycka

  miss`tycka verb misstyckte misstyckt, pres. misstycker ORDLED: miss--tyck-er SUBST.: misstyckande; misstycke
  Svensk ordbok
 5. aja baja

  aja baja [aja baj`a] interj.
  Svensk ordbok
 6. sanktionspolitik

  sanktionspolitik [-ʃo`ns-] subst. ~en ORDLED: sankt-ions--pol-it-ik-en
  Svensk ordbok
 7. klander

  klan´der subst. klandret ORDLED: klandr-et
  Svensk ordbok
 8. klandra

  klan`dra verb ~de ~t ORDLED: klandr-ar SUBST.: klandrande; klander
  Svensk ordbok
 9. nedrans

  ne`drans adj., ingen böjning ORDLED: nedr-ans
  Svensk ordbok
 10. fy

  fy interj.
  Svensk ordbok