1. ohörd

  o`hörd adj. ohört ORDLED: o--hör-da
  Svensk ordbok
 2. förmaning

  förma´ning subst. ~en ~ar ORDLED: för-man-ing-en
  Svensk ordbok
 3. förklinga

  förkling´a verb ~de ~t ORDLED: för-kling-ar SUBST.: förklingande
  Svensk ordbok
 4. kontradiktorisk

  kontradikto´risk adj. ~t ORDLED: kontra-dikt-or-isk
  Svensk ordbok
 5. döma

  döm`a verb dömde dömt, pres. dömer ORDLED: döm-er SUBST.: dömande; 1dom
  Svensk ordbok