1. oklanderlig

  o`klanderlig adj. ~t ORDLED: o--klander-lig
  Svensk ordbok
 2. tadelfri

  ta`delfri adj. ~tt ORDLED: tadel--fri
  Svensk ordbok
 3. felfri

  fe`lfri adj. ~tt ORDLED: fel--fri
  Svensk ordbok
 4. välskuren

  vä`lskuren adj. välskuret välskurna ORDLED: väl--skur-en
  Svensk ordbok
 5. korrekt

  korrek´t adj., neutr. ~ ORDLED: kor-rekt
  Svensk ordbok
 6. skruda

  skru`da verb ~de ~t ORDLED: skrud-ar SUBST.: skrudande
  Svensk ordbok