1. olla

  olla se ålla
  Svensk ordbok
 2. olle

  olle [ol`e] subst. ~n ollar ORDLED: oll-en
  Svensk ordbok
 3. ålla

  åll`a subst. ~n ållor el. olla [ål`a] ~n ollor ORDLED: åll-an, oll-an
  Svensk ordbok
 4. grinolle

  gri`nolle subst. ~n grinollar ORDLED: grin--oll-en
  Svensk ordbok
 5. predikatlogisk

  predika`tlogisk adj. ~t ORDLED: pre-dik-at--log-isk
  Svensk ordbok
 6. ollonpistol

  ollonpistol [ål`-] subst. ~en ~er ORDLED: oll-on--pist-ol-en
  Svensk ordbok
 7. dativobjekt

  da`tivobjekt subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: dat-iv--ob-jekt-et
  Svensk ordbok
 8. lekkamrat

  le`kkamrat subst. ~en ~er ORDLED: lek--kamr-at-en
  Svensk ordbok
 9. ollonskott

  ollonskott [ål`-] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: oll-on--skott-et
  Svensk ordbok
 10. utantill

  u`tantill adv. ORDLED: ut-an--till
  Svensk ordbok