1. omöjlighet

  o`möjlighet subst. ~en ~er ORDLED: o--möj-lig-het-en
  Svensk ordbok
 2. omöjligen

  o`möjligen adv. ORDLED: o--möj-lig-en
  Svensk ordbok
 3. omöjlig

  o`möjlig adj. ~t ORDLED: o--möj-lig
  Svensk ordbok
 4. evighetsmaskin

  e`vighetsmaskin subst. ~en ~er ORDLED: ev-ig-hets--mask-in-en
  Svensk ordbok
 5. påpekande

  på`pekande subst. ~t ~n ORDLED: på--pek-and-et
  Svensk ordbok
 6. tulipanaros

  tulipa`naros subst. ~en ORDLED: tulip-ana--ros-en
  Svensk ordbok
 7. vilja till

  vilja till´ verb ville velat, pres. vill
  Svensk ordbok
 8. ohörbar

  o`hörbar adj. ~t ORDLED: o--hör-bar
  Svensk ordbok
 9. osmältbar

  o`smältbar adj. ~t ORDLED: o--smält-bar
  Svensk ordbok
 10. resignera

  resignera [-siŋne´- el. -sinje´-] verb ~de ~t ORDLED: re-sign-er-ar SUBST.: resignerande, resignering; resignation
  Svensk ordbok