1. omskapa

  omskapa [åm`-] verb ~de ~t ORDLED: om--skap-ar SUBST.: omskapande, omskapning
  Svensk ordbok
 2. omdana

  omdana [åm`-] verb ~de ~t ORDLED: om--dan-ar SUBST.: omdanande, omdaning
  Svensk ordbok
 3. ombilda

  ombilda [åm`-] verb ~de ~t ORDLED: om--bild-ar SUBST.: ombildande, ombildning
  Svensk ordbok
 4. fundamentalism

  fundamentalis´m subst. ~en ORDLED: funda-ment-al-ism-en
  Svensk ordbok