1. opponent

  opponen´t subst. ~en ~er ORDLED: op-pon-ent-en
  Svensk ordbok
 2. bannstråle

  bann`stråle subst. ~n bannstrålar ORDLED: bann--strål-en
  Svensk ordbok
 3. fakultetsopponent

  fakulte`tsopponent subst. ~en ~er ORDLED: fak-ult-ets--op-pon-ent-en
  Svensk ordbok
 4. mothugg

  mo`thugg subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: mot--hugg-et
  Svensk ordbok
 5. respondent

  responden´t subst. ~en ~er ORDLED: re-spond-ent-en
  Svensk ordbok
 6. påpeka

  på`peka verb ~de ~t ORDLED: på--pek-ar SUBST.: påpekande; påpekan
  Svensk ordbok
 7. motståndare

  mo`tståndare subst. ~n äv. motståndarn, plur. ~, best. plur. motståndarna ORDLED: mot--stånd-ar-en
  Svensk ordbok