1. ordbok

  o`rdbok subst. ~en ordböcker ORDLED: ord--bok-en
  Svensk ordbok
 2. fackordbok

  fack`ordbok subst. ~en fackordböcker ORDLED: fack--ord-bok-en
  Svensk ordbok
 3. tesaurus

  tesaurus [-au´-] subst. ~en ~ar ORDLED: tesaur-us-en
  Svensk ordbok
 4. fraseologisk

  fraseologisk [-lå´g-] adj. ~t ORDLED: fraseo-log-isk
  Svensk ordbok
 5. polyglott

  2polyglott [-glåt´] adj., neutr. ~ ORDLED: poly-glott
  Svensk ordbok
 6. uttalsbeteckning

  u`ttalsbeteckning subst. ~en ~ar ORDLED: ut-tals--be-teckn-ing-en
  Svensk ordbok
 7. etymologisk

  etymologisk [-lå´g-] adj. ~t ORDLED: etymo-log-isk
  Svensk ordbok
 8. vokabelsamling

  voka`belsamling subst. ~en ~ar ORDLED: vok-abel--saml-ing-en
  Svensk ordbok
 9. ordlista

  o`rdlista subst. ~n ordlistor ORDLED: ord--list-an
  Svensk ordbok
 10. polyglott

  1polyglott [-glåt´] subst. ~en ~er ORDLED: poly-glott-en
  Svensk ordbok